Voor zorgverleners

SmallLogoAls zorgverlener krijgt u steeds vaker te maken met bewindvoering. Daarbij is het belangrijk dat u samenwerkt met een professional die goed bereikbaar is, die betrouwbaar is en transparant werkt. Wij voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen, zijn goed bereikbaar en werken met een transparant online systeem. Wij zoeken de samenwerking en verbinding, om werkzaamheden op elkaar af te stemmen met als doel het zo goed mogelijk ondersteunen van onze gezamenlijke klanten.

Onze visie is: ondersteunen en bescherming waar nodig en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.

Bekker Bewindvoering werkt voor twee doelgroepen:

  1. Mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen die ondersteuning nodig hebben bij het regelen van hun financiële zaken. Uitgangspunt is ondersteuning, bescherming en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.
  2. Senioren: de ouder wordende mens die door ziekte en/of gebreken ondersteuning nodig heeft. Niet iedereen heeft familie die op een gegeven moment kan helpen met de financiën en de administratie. In bepaalde gevallen kan het een verstandige keuze zijn om dit uit te besteden, denk aan het voorkomen van spanningen in de familie. Uitgangspunt is ondersteuning en bescherming van het vermogen en de financiën.

Neemt u gerust contact met mij op voor een kennismaking en/of oriënterend gesprek. Het is ook mogelijk dat ik op locatie een voorlichting kom verzorgen over bewindvoering en onze werkwijze.