Voor klanten

SmallLogo


Het is een ingrijpende maatregel om uw goederen en financiën onder bewind te laten stellen. Dan is het belangrijk dat dit gebeurt bij iemand die deskundig is en die u vertrouwt. Gelukkig zijn de kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders per 1 april 2016 aangescherpt en voldoen wij hier volledig aan. Elk jaar volgen wij een bijscholing en wordt ons werk gecontroleerd door een accountant en de rechtbank. Dat is een goede zaak, tenslotte geeft u ons uw vertrouwen dat wij goed met uw financiën omgaan. Dan mag u ook verwachten dat de zaken goed geregeld zijn, met minder hoeft u geen genoegen te nemen!

Als u of uw naasten besluiten dat bewindvoering wellicht een goede keuze zou zijn, dan kunt u contact opnemen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle bijzonderheden doorgenomen en bespreken wij gezamenlijk of bewindvoering inderdaad een goede keuze is. Dan worden de benodigde papieren doorgenomen en wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Daarna, als alle papieren in orde zijn gemaakt, kan de aanvraag voor Bewindvoering naar de rechtbank gestuurd worden voor de aanvraag. Dit doen wij voor u. Dit duurt meestal tussen de 6 en 10 weken, waarna voor u en de bewindvoerder een oproep volgt om voor de kantonrechter te verschijnen. Tijdens een kort gesprek wil de rechter een beeld krijgen van de situatie waarna hij/zij het bewind uitspreekt. Deze uitspraak wordt formeel vastgelegd: op papier gezet –  een beschikking – waarna wij het bewind officieel kunnen gaan starten.

Mijn visie: ondersteunen waar nodig en zelfredzaamheid bevorderen waar dit kan.